Palvelut

Toimintaterapiapalvelut

Aistisäätely, 120 € / 60 min

Reagoiko lapsesi hyvin herkästi erilaisiin aistiärsykkeisiin tai epäiletkö hänellä aistisäätelyhäiriötä? Eikö lapsesi pidä sylissä olemisesta tai ärtyykö vauvasi normaalista käsittelystä? Ovatko siirtymätilanteet lapsellesi hankalia? Onko hän hyvin valikoiva vaatteidensa tai syömistensä suhteen? Aistiyliherkkyys voi hankaloittaa lapsen arkea ja kehitystä monin tavoin. Vastaanotolla saat käytännönläheistä tietoa sensorisesta integraatiosta, konkreettisia ohjeita ja keinoja lapsen aistisäätelyn tukemiseen sekä vinkkejä ja toimintatapoja arjen haastavista tilanteista selviämiseen (mm. siirtymätilanteet, pukemiset, pesut, ruokailut, lepo, leikki- ja ryhmätilanteet). Lapsen pulmien ymmärtäminen ja oikeanlainen huomioiminen arjessa kantavat pitkälle. Jo pienetkin muutokset toimintatavoissa voivat tuoda huomattavan helpotuksen lapsen hyvinvointiin ja arjen sujuvuuteen.

Syömisvaikeudet, 120 € / 60 min

Onko lapsellasi syömisvaikeuksia? Pulmia karkeampiin ruokiin siirtymisessä? Esiintyykö lapsesi syödessä kakomista, yökkimistä tai oksentamista? Onko hän kovin valikoiva syömisissään? Tarkka ruoan lämpötilan, koostumuksen, tuoksun tai maun suhteen? Onko lapsesi kovin epäileväinen uusien ruokien ja makujen suhteen? Aiheuttavatko syömistilanteet stressiä lapselle tai vanhemmille? Tarjoan apua miettiessäsi, onko lapsesi syömispulmissa kyseessä normaaliin kehitykseen liittyvä haaste vai syömisvaikeus. Saat ohjausta ja konkreettisia keinoja lapsen syömisvaikeuksien selättämiseen pohjautuen sensorisen integraation teoriaan, SOS-lähestymistapaan (Sequential Oral Sensory Approach to feeding), Get Permission to feeding – ja STEPS+ -menetelmään (Supportive Treatment of Eating in PartnershipS). Tavoitteena on luoda ruokailuista mukava yhteinen hetki koko perheelle, tukea lapsen aistisäätelyä, harjoittaa mahdollisia puutteita suun alueen motoriikassa ja laajentaa lapsen mahdollisesti suppeaa ruokavaliota.

Kehityksen tukeminen, 120 € / 60 min

Onko sinulla huolta lapsesi kehityksestä? Onko hänellä hankaluuksia selviytyä päivittäisistä toimistaan (esim. pukeutuminen) ikäistensä tavoin? Onko hänen liikkumisessaan kömpelyyttä ja joustamattomuutta? Onko hänellä hankaluuksia kädentaidoissaan? Onko piirtäminen ja saksien käsittely hänelle työlästä? Ovatko siirtymätilanteet hänelle vaikeita? Reagoiko hän hyvin herkästi erilaisiin aistimuksiin?

Vastaanotolla saat ohjausta ja konkreettisia neuvoja lapsen kehityksen tukemiseen. Saat leikki- ja toimintavinkkejä sekä toimintatapoja arjen tilanteisiin lapsen liikunnallisten taitojen, leikkitaitojen, aistisäätelyn, käsien käytön ja nähdynvaraisen hahmottamisen tueksi.

Vauvan imemis- ja syömisvaikeudet sekä suun ja kielen toiminnallinen kuntoutus, 120 € / 60 min

Vauvan imemisen haasteissa tukea voi saada toimintaterapeutilta mm. seuraavissa asioissa:

Kielen liikkuvuus ja toiminnallisuus, imemisen rytmin tukeminen, tehoton imu tai suun alueen aktivointi.

Korkea ja kapea suulaki, suun jänteiden kireydet, yliherkkä yökkäysrefleksi tai jänneoperaation jälkeinen kuntoutus.

Itkuinen ja levoton tai refluksioireileva vauva.

”Kiitos todella ihanasta tapaamisesta. Sai taas voimaa ja vinkkejä tähän allergia- ja refluksirumbaan! ”