Palvelut

Toimintaterapiapalvelut, toimintaterapia, si-toimintaterapia
135 € / 60 min

Toimintaterapia, lapsen syömisvaikeudet

Saat ohjausta ja konkreettisia keinoja lapsen syömisvaikeuksien selättämiseen pohjautuen sensorisen integraation teoriaan, SOS-lähestymistapaan (Sequential Oral Sensory Approach to feeding), Get Permission to feeding – ja STEPS+ -menetelmään (Supportive Treatment of Eating in PartnershipS). Tavoitteena on luoda ruokailuista mukava yhteinen hetki koko perheelle, tukea lapsen aistisäätelyä, harjoittaa mahdollisia puutteita suun alueen motoriikassa ja laajentaa lapsen mahdollisesti suppeaa ruokavaliota.

Toimintaterapia, lapsen aistisäätelyn haasteet

Aistiyliherkkyys ja muut aistitiedon käsittelyn haasteet voivat hankaloittaa lapsen arkea ja kehitystä monin tavoin. Vastaanotolla saat käytännönläheistä tietoa aistitiedon käsittelystä, konkreettisia ohjeita ja keinoja lapsen aistisäätelyn tukemiseen sekä vinkkejä ja toimintatapoja arjen haastavista tilanteista selviämiseen (mm. siirtymätilanteet, pukemiset, pesut, ruokailut, lepo, leikki- ja ryhmätilanteet). Lapsen pulmien ymmärtäminen ja oikeanlainen huomioiminen arjessa kantavat pitkälle. Jo pienetkin muutokset toimintatavoissa voivat tuoda huomattavan helpotuksen lapsen hyvinvointiin ja arjen sujuvuuteen.

Toimintaterapia, lapsen kehityksen tukeminen

Vastaanotolla saat ohjausta ja konkreettisia neuvoja lapsen kehityksen tukemiseen. Saat leikki- ja toimintavinkkejä sekä toimintatapoja arjen tilanteisiin lapsen liikunnallisten taitojen, leikkitaitojen, aistisäätelyn, käsien käytön ja nähdynvaraisen hahmottamisen tueksi.

Toimintaterapia, refluksioireilevan ja/tai allergisen vauvan/lapsen kokonaisvaltainen tuki

Vastaanotolla saat konkreettista ohjausta refluksin asentohoidon toteuttamiseen ja keinoja lapsen olon helpottamiseen mm. vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan keinoin ja sensorisen integraation teoriaan nojaten. Saat käytännön vinkkejä refluksi- ja/tai allergia-arjesta selviämiseen sekä ohjausta oire- ja ruokapäiväkirjan pitämiseen ja apua sen tulkitsemiseen. Voit saada myös imetysohjausta ja tarvittaessa tukea imetysdieetin toteuttamiseen. Tarvittaessa saat vinkkejä erikoisruokavaliotuotteiden valintaan ja käyttöön sekä ruoanlaittoon ja leivontaan. Saat keinoja lapsen motorisen kehityksen (mm. vatsamakuu) tukemiseen sekä neuvoja univaikeuksien helpottamiseen.

Toimintaterapia, itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmät (Happiest Baby ym.)

Vastaanotolla arvioimme syitä vauvan itkuisuuden taustalla sekä vauvan yksilöllistä tapaa reagoida ympäristön ärsykkeisiin ja pyrkiä säätelemään itseään. Saat keinoja juuri sinun vauvasi rauhoitteluun ja itsesäätelyn kehityksen tukemiseen. Saat käyttöösi myös Happiest Baby rauhoittelumenetelmän, joka sisältää turvallisia ja toimivia keinoja itkuisen vauvan rauhoitteluun. Opit yksinkertaiset viiden ässän menetelmät, joilla 2 viikon – 3 kuukauden ikäisen vauvan rauhoittumisrefleksi aktivoituu.

Toimintaterapia, vauvan ja pienen lapsen univaikeudet, erityisesti refluksi- ja allergiaoireilevat, aistisäätelyn haasteet

Allergiat, refluksioireilu sekä aistisäätelypulmat aiheuttavat usein vauvoille ja lapsille uniongelmia. Oireilevaa lasta ei tule ns. unikouluttaa, mutta lapsen unta voi silti tukea. Vastaanotolla saat lempeitä, tutkittuun tietoon pohjaavia keinoja tukea lapsen unta mahdollisen oireilun puitteissa ja/tai aistisäätelyn haasteet huomioiden. Yhdessä löydämme teille sopivat tavat päivärytmiin, nukkumisjärjestelyihin, iltarutiinien toteuttamiseen ja yöheräilyiden hoitamiseen. Saat myös konkreettisia keinoja auttaa lasta rauhoittumaan sensorisen integraation ja vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan menetelmin.

Toimintaterapia, vauvan imemisen ja syömisen vaikeudet

Vauvan imemisen haasteissa tukea voi saada toimintaterapeutilta mm. seuraavissa asioissa:

Kielen liikkuvuus ja toiminnallisuus, imemisen rytmin tukeminen, tehoton imu tai suun alueen aktivointi.

Korkea ja kapea suulaki, suun jänteiden kireydet, yliherkkä yökkäysrefleksi tai jänneoperaation jälkeinen kuntoutus.
Itkuinen ja levoton tai refluksioireileva vauva.

Imetyksen ja/tai pulloruokinnan haasteet, sopivan tuttipullon valinta, imetyksen tukeminen pulloruokinnan ohella kiinteisiin siirtymisen haasteet

Toimintaterapia, lapsen wc-asiointiin liittyvät haasteet

Lapsen kuivaksi oppimisen haasteiden, kastelun, tuhrimisen sekä muiden wc-asiointiin liittyvien hankaluuksien takana on usein yhtenä tekijänä lapsen haasteet aistitiedon käsittelyssä. Myös oman toiminnan ohjailuun, kehon hallintaan, aistisäätelyyn sekä kehon sisältä tulevien aistimusten (interoseptio) havaitsemiseen ja tulkitsemiseen liittyvät tekijät voivat selittää pulmia. Vastaanotolta saat tietoa, tukea ja konkreettisia keinoja lapsen wc-asioinnin tueksi.

”Kiitos todella ihanasta tapaamisesta. Sai taas voimaa ja vinkkejä tähän allergia- ja refluksirumbaan! ”