Palvelut

Muut palvelut

Imetysohjaus, 95 € / 60 min

Imetysohjauksella tuetaan äidin ja vauvan hyvinvointia. Ohjausta kaivataan yleensä itselle sopivien imetysasentojen löytämiseen, vauvan hyvän ja tehokkaan imuotteen saamiseen, maitomäärän lisäämiseen, lisämaitojen purkamiseen sekä muihin erilaisiin imetyksen pulmatilanteisiin. Myös kotikäynnit. Yhdessä löydämme oikeat keinot juuri teidän tilanteeseenne!

Uniohjaus, 120 € / 60 min

Uniohjausta erityisesti allergisille, refluksioireileville ja aistisäätelypulmaisille vauvoille ja lapsille.

Allergiat, refluksioireilu sekä aistisäätelypulmat aiheuttavat usein vauvoille ja lapsille uniongelmia. Nukahtaminen ja unessa pysyminen on vaikeaa ja yöheräilyjä on tiuhaan. Oireilevaa lasta ei tule ns. unikouluttaa, mutta lapsen unta voi silti tukea. Monesti univaikeudet myös jäävät vaikka oireilu olisikin jo helpottanut.

Uniohjauksessa saat lempeitä keinoja tukea lapsen unta mahdollisen oireilun puitteissa. Yhdessä löydämme teille sopivat tavat päivärytmiin, nukkumisjärjestelyihin, iltarutiinien toteuttamiseen ja yöheräilyiden hoitamiseen. Saat myös konkreettisia keinoja auttaa lasta rauhoittumaan sensorisen integraation ja vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan menetelmin.

Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta, 60 € / 60 min

Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta on lempeä ja tehokas hoito vauvojen moniin vaivoihin. Se rentouttaa ja rauhoittaa levotonta ja itkuista vauvaa, helpottaa vatsavaivoja ja kehon jännityksiä sekä tuo apua unipulmiin. Hoito on vauvalle miellyttävää ja tukee lapsen luonnollista kasvua ja kehitystä. Itkuisen ja levottoman vauvan olo helpottaa yleensä 2-4 hoitokerran jälkeen. Jokaisella käynnillä annetaan myös vanhemmille ohjeita kotona toteutettavaan vauvan hierontaan.

Vastaanotolla saat ohjausta ja konkreettisia neuvoja lapsen kehityksen tukemiseen. Saat leikki- ja toimintavinkkejä sekä toimintatapoja arjen tilanteisiin lapsen liikunnallisten taitojen, leikkitaitojen, aistisäätelyn, käsien käytön ja nähdynvaraisen hahmottamisen tueksi.

Happiest Baby -ohjaus, 75 € / 60 min

Happiest Baby on itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmä. Se sisältää turvallisia ja toimivia keinoja itkuisen vauvan rauhoitteluun. Opit yksinkertaiset viiden ässän menetelmät, joilla 2 viikon – 3 kuukauden ikäisen vauvan rauhoittumisrefleksi aktivoituu.

Refluksineuvonta, 85 € / 60 min

Refluksineuvonnassa saat konkreettista ohjausta refluksin asentohoidon toteuttamiseen ja keinoja lapsen olon helpottamiseen mm. vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan keinoin ja sensorisen integraation teoriaan nojaten. Saat käytännön vinkkejä refluksiarjesta selviämiseen sekä ohjausta oire- ja ruokapäiväkirjan pitämiseen ja apua sen tulkitsemiseen. Voit saada myös imetysohjausta ja tarvittaessa tukea imetysdieetin toteuttamiseen. Saat keinoja lapsen motorisen kehityksen (mm. vatsamakuu) tukemiseen sekä neuvoja univaikeuksien helpottamiseen.

Allergianeuvonta, 85 € / 60 min

Allergianeuvonnassa saat ohjausta ruoka- ja oirepäiväkirjojen pitämiseen sekä apua niiden tulkitsemiseen. Saat vinkkejä erikoisruokavaliotuotteiden valintaan ja käyttöön sekä ruoanlaittoon ja leivontaan. Imetysdieetin toteuttamiseen saat ohjausta ja tukea, tarvittaessa myös imetysohjausta. Saat myös vinkkejä lapsen olon helpottamiseen mm. vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan keinoin ja sensorisen integraation teoriaan nojaten.

”Kiitos vielä uniohjauksesta, josta on heti ollut paljon hyötyä! Nyt on päiväunet alkaneet sujua tosi hyvin ja hän nukkunut selkeästi levollisemmin ja pidempään. Yölläkin on nyt heräilty enää kerran.”